^Początek artykułu
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim

Jeśli chcesz nam pomóc

Bardzo prosimy o pomoc. Masz wiele możliwości, a oto jedna z nich!

BZWBK S.A. Nr konta: 72 1090 2242 0000 0001 3079 8199.

Ważne : Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego i dlatego na te konto nie można wpłacac 1 % odliczonego podatku. Prosimy darczyńców o określenie celu darowizny, którą możemy przeznaczyć np. na : - wypoczynek letni i zimowy dzieci - imprezy kulturalne - zakup odzieży i obuwia - działalność statutową.

Biuletyn BIP

 

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na "Dostawę energii do Domu Dziecka na lata 2022-2024"

Tarnów Opolski, dnia 19.10.2021r. DDz.TO.210.30.2021 Zapytanie ofertowe Dotyczy procedury udzielenia zamówień, dla których wartość nie przekracza kwoty130.000zł Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z póź.zm.). 1. Zamawiający/ Odbiorca/Płatnik: Dom Dziecka im. J. Korczaka Ul. Korczaka 1 46-050 Tarnów Opolski Tel. 77 4644112 Nabywca: Powiat Opolski ul.1 Maja 29 45-068 Opole NIP 754 302 31 21 2. Opis terminu realizacji przedmiotu zapytania Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2024r. dla Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: Prognozowane całodobowe zużycie energii elektrycznej w ciągu roku kalendarzowego 48 MWh. Łączne, trzyletnie prognozowane zużycie energii elektrycznej 144 MWh. W ofercie należy podać: a) Stawkę netto za sprzedaż energii w złotych za 1 KWh b) Wysokość opłaty handlowej w złotych na miesiąc (o ile występuje to czy opłatę tę wlicza się do stawki netto za sprzedaż energii w złotych za 1 kWh czy też jest oddzielnie) c) Wysokość podatku VAT d) Inne koszty, o ile występują z tytułu sprzedaży energii 4. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2024r. 5. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej: a) Ma być złożona w formie pisemnej w języku polskim b) Ma obejmować całość zadania c) Cena łączna w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie 6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty: Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, którą należy dołączyć do oferty. 7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej: Zaproponowana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zapytania, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem. 8. Kryteria, którymi Zmawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który: a) Zaoferował najniższą cenę, b) Przedstawił najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę ( w szczególności jakość, funkcjonalność. Parametry techniczne, aspekt środowiskowy, koszty eksploatacji, serwis, termin wykonania zamówienia) c) Zaoferuje wartość dodatkową do oferty np. pomoc fachowców w tym elektryka, technika instalacji grzewczych, gazowych, ochrona przed skutkami pożaru, zalania, włamania, dodatkowe rabaty na markowe produkty dla klientów firmy itp. d) Przedstawi wzór umowy do zapoznania się i zaakceptowania O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 9. Termin, sposób i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 31.10.2021r. w formie listu, osobiście, elektronicznie na adres Dom dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, ul. Korczaka 1, 46-050 Tarnów Opolski, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu oferentowi drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadomienia oferentów, których oferta nie została przyjęta do realizacji. 11. Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego: Dyrektor Karina Miernik-Grędzińska tel. 77 4644112, Gł. księgowa Ewa Sitek tel. 77 4644112 12. Informacje dotyczące płatności: Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury. 13. Pozostałe informacje: a) Zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia; b) Zmiany warunków lub terminów prowadzonego postepowania ofertowego; c) Unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia bez wyboru oferty; d) Postepowanie jest prowadzone na zasadach regulaminu wewnętrznego obowiązującego u Zamawiającego i w niniejszym postepowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Załącznik: 1. Formularz ofertowy 2. Tabela z danymi placówki Karina Miernik-Grędzińska Dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Op

Odwiedziny wychowanków w okresie epidemii

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii informuje się, że odwiedziny wychowanków w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim mogą odbywać się jedynie po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie pracowników placówki.  Osoba odwiedzająca (osoba najbliższa dziecku) powinna mieć bezwzględnie założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.

Przed wejściem do budynku należy domofonem przywołać pracownika  placówki. Po uzyskaniu jego zgody na wejście do środka, należy przejść przez bramkę dezynfekcyjną (dezynfekcja następuje po naciśnięciu zielonego guzika) oraz zdezynfekować ręce. Pracownik domu dziecka ustali miejsce i formę odwiedzin.

Copyright 2013  Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zgadzam się na używanie plików cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Plugin Information