^Początek artykułu
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/jacekar2/domains/domdziecka.tarnowopolski.pl/public_html/templates/dd_rocketkids_28/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/jacekar2/domains/domdziecka.tarnowopolski.pl/public_html/templates/dd_rocketkids_28/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/jacekar2/domains/domdziecka.tarnowopolski.pl/public_html/templates/dd_rocketkids_28/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/jacekar2/domains/domdziecka.tarnowopolski.pl/public_html/templates/dd_rocketkids_28/html/modules.php on line 39

Jeśli chcesz nam pomóc

Bardzo prosimy o pomoc. Masz wiele możliwości, a oto jedna z nich!

BZWBK S.A. Nr konta: 72 1090 2242 0000 0001 3079 8199.

Ważne : Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego i dlatego na te konto nie można wpłacac 1 % odliczonego podatku. Prosimy darczyńców o określenie celu darowizny, którą możemy przeznaczyć np. na : - wypoczynek letni i zimowy dzieci - imprezy kulturalne - zakup odzieży i obuwia - działalność statutową.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/jacekar2/domains/domdziecka.tarnowopolski.pl/public_html/templates/dd_rocketkids_28/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/jacekar2/domains/domdziecka.tarnowopolski.pl/public_html/templates/dd_rocketkids_28/html/modules.php on line 39

Biuletyn BIP

 

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/jacekar2/domains/domdziecka.tarnowopolski.pl/public_html/templates/dd_rocketkids_28/functions.php on line 202

Wiadomości

: „Dostawa energii elektrycznej dla Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim”

                                                                                                                                      Tarnów Opolski, dnia 02.11.2021r.

DDz.TO.210.31.2021


                                                                                           Zapytanie ofertowe
Dotyczy procedury udzielenia zamówień, dla których wartość nie przekracza kwoty130.000zł Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z póź.zm.).


1.    Zamawiający/ Odbiorca/Płatnik:
Dom Dziecka im. J. Korczaka
Ul. Korczaka 1
46-050 Tarnów Opolski
Tel. 77 4644112
       Nabywca:
Powiat Opolski
ul.1 Maja 29
45-068 Opole
NIP 754 302 31 21
2.    Opis terminu realizacji przedmiotu zapytania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2024r. dla Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.


3.    Zakres przedmiotu zamówienia:
Prognozowane całodobowe zużycie energii elektrycznej w ciągu roku kalendarzowego 48 MWh. Łączne, trzyletnie prognozowane zużycie energii elektrycznej 144 MWh.
W ofercie należy podać:
a)    Stawkę netto za sprzedaż energii w złotych za 1 KWh
b)    Wysokość opłaty handlowej w złotych na miesiąc (o ile występuje to czy opłatę tę wlicza się do stawki netto za sprzedaż energii w złotych za 1 kWh czy też jest oddzielnie)
c)    Wysokość podatku VAT
d)    Inne koszty, o ile występują z tytułu sprzedaży energii
4.    Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2024r.
5.    Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
a)    Ma być złożona w formie pisemnej w języku polskim
b)    Ma obejmować całość zadania
c)    Cena łączna w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie
6.    Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, którą należy dołączyć do oferty.
7.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
Zaproponowana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zapytania, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem.
8.    Kryteria, którymi Zmawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:
a)    Zaoferował najniższą cenę,
b)    Przedstawił najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę ( w szczególności jakość, funkcjonalność. Parametry techniczne, aspekt środowiskowy, koszty eksploatacji, serwis, termin wykonania zamówienia)
c)    Zaoferuje wartość dodatkową do oferty np. pomoc fachowców w tym elektryka, technika instalacji grzewczych, gazowych, ochrona przed skutkami pożaru, zalania, włamania, dodatkowe rabaty na markowe produkty dla klientów firmy itp.
d)    Przedstawi wzór umowy do zapoznania się i zaakceptowania
O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
9.    Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2021r. w formie listu, osobiście, elektronicznie na adres Dom dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, ul. Korczaka 1,46-050 Tarnów Opolski, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
10.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu oferentowi drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadomienia oferentów, których oferta nie została przyjęta do realizacji.
11.    Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego:
Dyrektor Karina Miernik-Grędzińska tel. 77 4644112,
Gł. księgowa Ewa Sitek tel. 77 4644112
12.    Informacje dotyczące płatności:
Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.
13.    Pozostałe informacje:
a)    Zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b)    Zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c)    Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia bez wyboru oferty;
d)    Postępowanie jest prowadzone na zasadach regulaminu wewnętrznego obowiązującego u Zamawiającego i w niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

                                                                                                                                        Karina Miernik-Grędzińska

                                                                                                                                        Dyrektor Domu Dziecka

                                                                                                                                       im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim


Załącznik:
1. Formularz ofertowy
2. Tabela z danymi placówki
                      

 

 

Copyright 2013  Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zgadzam się na używanie plików cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Plugin Information